Elektronikus Adó Rendszer - Jászberény

Adózási naptár

 

Adónem neve:
Bevallás, változás bejelentés ideje:
Befizetési határidők:
Telekadó január 15. március 15. és szeptember 15.
Magánszemély kommunális adója január 15. március 15. és szeptember 15.
Talajterhelési díj március 31. március 31.
Építményadó január 15. március 15. és szeptember 15.
Gépjárműadó változást követő 15. nap (Okmányiroda) március 15. és szeptember 15.
Helyi iparűzési adó    
   • Állandó jellegű május 31.
feltöltés kettős könyvvitelűeknek: december 20.
március 15. és szeptember 15.
   • Ideiglenes jellegű A tevékenység utolsó napja a bevallás és a fizetés határnapja is egyben.
Vállalkozók kommunális adója: megszűnt: 2010. 12. 31. napon  
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó: kifizetőknek: február 15.
magánszemély: március 20.
kifizetést követő hó 12-ig,
megszerzés negyedévét
követő hó 12-ig
Idegenforgalmi adó: a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie tárgyhót követő hónap 15. napja
Mezőőri járulék   tárgyév október 31.
Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)